Europese verkiezingen op 26 mei 2019

Op 26 mei 2019 worden er Europese verkiezingen gehouden. Bent u een EU-burger, d.w.z. een burger van een lidstaat

van de Europese Unie? Oefen dan invloed uit op de koers die Europa in de komende jaren gaat volgen en maak gebruik van uw stemrecht! Het Europees Parlement is uw vertegenwoordiging in Europa en het enige rechtstreeks gekozen orgaan van de Europese Unie. De afgevaardigden beslissen over belangrijke politieke vraagstukken – ook op terreinen die u persoonlijk aangaan.

Maak gebruik van uw stemrecht en ga naar de stembus!

Welke mogelijkheden heeft u om te gaan stemmen?

Indien u als EU-burger in Duitsland woont, kunt u zelf beslissen of u in uw land van herkomst aan de verkiezingen voor het Europese Parlement deelneemt of in Duitsland op de daar verkiesbaar gestelde kandidaten stemt. Als u besluit om in Duitsland aan de verkiezingen deel te nemen, houd dan rekening met het volgende:

Wie mogen er kiezen?

Kiesgerechtigd is iedere burger van de Europese Unie met een woning in Duitsland die op de dag van de verkiezingen

• minstens 18 jaar is,

• sinds ten minste drie maanden in de Bondsrepubliek Duitsland of in een van de andere lidstaten van de Europese Unie woont,

• niet in de Bondsrepubliek Duitsland of in een van de overige lidstaten van de Europese Unie van het kiesrecht is uitgesloten.

Wat moet u doen?

Om in Duitsland aan de verkiezingen te kunnen deelnemen moet u zijn ingeschreven in het kiesregister van de lokale overheid in uw Duitse woonplaats.

• Indien u al in 2014 in Duitsland aan de Europese verkiezingen hebt deelgenomen bent u al in het kiesregister van uw woonplaats ingeschreven en hoeft u zich niet opnieuw als kiezer te laten registreren. Indien u tot uiterlijk 5 mei 2019 nog geen bericht hierover hebt ontvangen, neem dan contact op met uw lokale overheid.

• Alle overige burgers van de Europese Unie moeten tot uiterlijk 5 mei 2019 bij de lokale overheid van hun woonplaats in Duitsland een aanvraag tot opname in het kiesregister indienen. (Let daarbij a.u.b. op de algemene openingstijden resp. de tijd die de post nodig heeft voor het bezorgen van uw aanvraag)

Waar krijgt u dit aanvraagformulier en waar vindt u meer informatie?

Het aanvraagformulier en de bijbehorende flyer krijgt u bij uw lokale overheid, of op internet onder

www.bundeswahlleiter.de/europawahlen/2019/informationen-waehler/unionsbuerger.html.

Wat moet u doen als u niet in Duitsland, maar in uw land van herkomst wilt stemmen? Indien u al in 2014 in Duitsland aan de Europese verkiezingen hebt deelgenomen, moet u tot 5 mei 2019 bij uw lokale overheid een aanvraag tot uitschrijving uit het kiesregister indienen. Voor de voorwaarden om in uw land van herkomst te kunnen kiezen, kunt u contact opnemen met de overheidsinstanties aldaar of met uw ambassade of consulaat.

Nach oben